Project Description

طراحی سایت کانون زنان بازرگان تهران

طراحی سایت کانون زنان بازرگان تهران

 دسته بندی: 

امروزه زنان نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می کنند. و قطعا زنان قدرتمندی در طول تاریخ بوده اند که با شکستن موانع پیش رویشان راه را برای دیگران باز کردند. کانون زنان بازرگان تهران در جهت وسعه و ارتقای کارآفرینی زنان بازرگان گامی بزرگ برداشته و همواره زنان را مورد حمایت و تشویق در امور تجاری قرار داده است. وب سایت کانون زنان بازرگان تهران این بستر را فراهم نموده تا همه عموم با این مجموعه آشنا و از عملکرد و چشم انداز پیش روی آن هر لحظه مطلع باشند.

مون وب مفتخر است که طراحی وبسایت کانون زنان بازرگان تهران را به مدیریت دکتر سیده فاطمه مقیمی انجام داده است و جزو پروژه های موفق این مجموعه می باشد.

تعرفه طراحی سایت